મિકેનિકે નોકરી છોડી તો બોસે સેલરીને નામે પકડાવી દીધુ 277 કિલો ચિલ્લર

આજના જમાનામાં બોસ અને કર્મચારીઓ વચ્ચે અનબન સામાન્ય છે, પરંતુ હવે અમેરિકામાંથી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ત્યાં એક કર્મચારી નોકરી છોડવા માંગતો હતો, પરંતુ તેના બોસ તેના પર … Read More